dr Jakub Tomczak

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje jako adiunkt naukowo – dydaktyczny na Uniwersytecie Warszawskim, Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. Jego działalność naukowo - badawcza związana jest głównie z budowaniem trwałej i efektywnej współpracy uczelni publicznych z przedsiębiorstwami branży ICT (Information and communication technologies).


Specjalizuje się w zrządzaniu projektami IT/ICT, tworzeniu oraz implementacji do praktyki gospodarczej systemów Business Intelligence, Big Data, modelowaniu procesów biznesowych, prowadzeniu prac B+R, digital marketingu, social mediach, prowadzeniu szkoleń biznesowych.


dr Jakub Tomczak

Big Data

Business Intelligence

Innowacje ICT

ICT PM/ B+R

dr Jakub Tomczak